Bahçeşehir
Bahçeşehir Gazetesi
Bahçeşehir Emlak Toplu Konut Bölgesi, Boğazköy, Esenkent, Şelale Evleri, Ardıçlı Göl Evler, Vaditepe, Ispartakule Bilgi Paylaşım ve Haberleşme Ortamıdır.
Bahçeşehir Boğazköy
Bahçeşehir Kroki Plan
Bahçeşehir Nerede?
Nöbetçi Eczaneler
Bahçeşehir, Boğazköy,
Ispartakule, Esenkent
Bahçeşehir Bölge Tarihi


BAHÇEŞEHİR ve BÖLGE TARİHİ

Avrupa'dan Asya'ya geçiş güzergahı üzerinde olan Trakya'da, Anadolu'da, her karış toprak, her bir yerleşim alanı, bağrında on binlerce yıla tanıklığını saklar.

Bahçeşehir'i de kapsayan bu geniş coğrafya tanımlanırsa; Trakya'da, M.Ö 7. yüzyıldan itibaren yaşamış en eski halk Hint-Avrupa kökenli bir halk olan Traklar'dır. Bölgede; Pers, Yunan ve Makedonya medeniyetlerinin egemenliği, M.Ö 335 yılına kadar da Trakya Krallığı, daha sonra da Roma ve Bizans imparatorluklarının egemenliği hüküm sürer. Yaklaşık 560 yıl inişli çıkışlı olarak devam edecek olan Osmanlı egemenliği 1354'de bölgenin fethi ile başlar.

Osmanlıların fethettikleri topraklara Anadolu'dan eğitimli aileleri, Türk oymakları getirip köy ve kasabalara yerleştirme geleneği Balkanlar'da, Trakya'da da sürer. Balkan'larda Türk ailelere yapılan saldırılardan sonra, geri dönmek zorunda kalanlar, yaşayabilmek için çiftliklerde işçi olarak tutunmaya çalışırlar...

Aslında bir Bulgar'ın çiftliği olan Hoşdere, (o zamanki adı Bojdar), Türk-Rus savaşında (93 Harbi) Bulgaristan'dan kaçan üç haneli bir Türk aileye ev sahipliği yapar. Osmanlı vatandaşları kendi vatanlarında bir Bulgar'ın yanına sığınıp, çalışmaya başlarlar. Bir müddet sonra bu üç aile, şimdiki Boğazköy tarafından toprak satın almaya başlar. 1923-1927 yılları arasında mübadele olur. Bulgaristan ve Yunanistan'dan yaklaşık 30 aile ile, Romanya'dan bir iki aile muhacir gelir. Köyün %90 - 95'i muhacirlere dağıtılır. Bojdar, bu dönemden İkinci Dünya Savaşının hüküm sürdüğü yıllara kadar Boşdere olarak anılacaktır. Tarihte "Alman Harbi" olarak geçen o zor yıllarda Alman tehdidi gittikçe artmakta, Türkiye Cumhuriyeti tedbirlerini artırmaktadır. Bu amaçla Hoşdere ve civarına Türk Ordusu lojistik yığınaklar yapmaktadır. Kuvvet komutanlarının biri gidip, diğeri gelmektedir. İşte bu ziyaretlerin birinde Mareşal Fevzi Çakmak-İsmet İnönü olduğu da söylenmektedir- köye gelir. Mevsim bahardır. Dolaşırlar bir müddet... Yeşilin tüm tonları, rengarenk çiçeklerin kokuları baş döndürmektedir. Mareşal Fevzi Çakmak, Muhtara sorar: "Bu köyün adı nedir?" Muhtar ürkek, cevap verir. "-Boşdere, paşam!" Mareşal, çıkışır, "-Nasıl olur Boşdere, yani bu kadar hoş bir yer, Boşdere olur mu? Burası Hoşdere... Evet evet bu köyün adı bundan böyle Hoşdere olsun" der. O günden sonra Boşdere, Hoşdere olarak anılmaya başlar.

Bölgede doğal zemin oluşumu; "Eosen" kalkerlerinden oluşmuştur. Bitki örtüsü ise; çalı tipinde bölgeye özgü kisa makilerden oluşmaktadir. Doğal oluşumu ve yer özellikleri nedeniyle doğusunda bulunan ve Istanbul'un en eski prehistorik yerleşme yerlerinden biri olan Yarımburgaz Mağarası'na yakın olması da oldukça önemlidir.

"Ispartakule Mevkii" diye bilinen bu bölge; Istanbul'u Avrupa'ya bağlayan tren yolunun Halkalı'dan sonraki istasyona verilen "Ispartakule Istasyonu", "Ispartakule Viyadügü" ve "Ispartakule Çiftliği" olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat yapılan araştırmalarda, "Belgrad-Istanbul Yolu" olarak bilinen yolun üzerinde de bu isimlere rastlandığı görülmektedir. Bu yol Belgrad'dan başlayarak Nis ve Sofya üzerinden ve Meriç vadisini takiben Filibe'ye (Filipopolis) ve Edirne'den (Hadrianapolis), Havsa (Hostizo), Babaeski (Burtizo), Lüleburgaz (Bergule- Arcadiupolis), Büyükkarıştıran (Druzipara), Çorlu'dan (Sirello-Çurulum) geçerek sahildeki Ereğli'ye (Perinthos) iner. Yol buradan sahili takip ederek, Silivri (Selymbria), Büyükçekmece (Atira), Küçükçekmece (Region) üzerinden Yedikule'ye (Yaldızlı Kapı) ulaşır. Ancak daha eski bir devirde, Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinin ağızlarının doldurulması ve buralarda aynı isimlerle anılan köprüler yapılmadan önce Eregli'den (Perinthos) kuzeye kıvrılarak Sinekli (Çenofrurio) civarına kadar uzandığı sanılmaktadir. Doğu istikametinden gayri-nizami olarak devam ederek, Çatalca-Ispartakule'nin (Spradon) 5 km. güneyindeki Roma Köprüsü'nden ve Yarımburgaz (Melentiada) ve Topkapı'dan geçerek Istanbul'a ulaşır.

Dördüncü Trak yolu olarak Istanbul - Selanik - Adriyatik Yolu (Viaegnetia); Topkapı'dan başlayarak, Yarımburgaz (Melentiada) ve Ispartakule (Spradon) istikametinin birinci yolu, geriye doğru aynen takip ederek Edirne'ye (Hadrianapolis) gelir. Buradan güneye kıvrılarak Meriç üzerinden Adriyatik'e ulaşır. "Via-Egnetia" adı verilen bu önemli ticaret yolunun varlığı Romalılar'dan daha öncesine dayanmaktadir. Ispartakule'nin (Spradon) bu iki önemli Trak yolunun üzerinde olması, burayı oldukça önemli kılmaktadır.

Bölgede çeşitli zamanlarda yapılmış olan araştırmalar, Bahçeşehir çevresinde prehistorik dönemlerden başlayıp günümüze kadar gelen önemli buluntuların varlığını da ortaya koymaktadir. Istanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nce yapılmis olan bir kazida, şu anki Yamaç Villaları'nın olduğu bölgede; Roma dönemine ait, kayaya oyulmus Kaya Mezarları'nın varlığı tesbit edilmiştir. Ancak eldeki bulgulara dayanılarak; mezara çevrilmeden önceki dönemlerde bu kaya oyuğunun prehistorik dönemlerde kullanıldığı sanılmaktadır.

Eski, Bahçeşehir Belediyesi


BahcesehirBelediyesi

İlk BAHÇEŞEHİR BELEDİYESİ (Eski)

12 Aralık 1998 tarih ve 23552 sayılı Resmi Gazete' de Bahçeşehir adıyla bir belediye oluşturulması kararının yayınlanması ve 18 Nisan 1999'da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Kemal Aydın Belediye Başkanı olarak seçilir ve Bahçeşehir Belediyesi'nin kurucu başkanı olur.

Bahçeşehir Belediye Başkanı Kemal Aydın'nın "Yeni Nesil Belediyecilik" olarak tanımladığı yönetim anlayışıyla kısa sürede Bahçeşehir'in tamamlanmamış ulaşım, enerji ve içme suyu gibi temel alt yapı sorunları kısa sürede çözülerek yetersizlik ve eksiklikler nedeniyle konutlarına yerleşmemiş veya terk etmiş ailelerin yerleşimleri hızlanır. Model bir yönetim anlayışı sergileyen Bahçeşehir Belediyesi, yönetim projesi, planlama ve uygulamalarıyla dikkat çeker.

Sağlık konusunda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek oluşturduğu Aile Hekimliği ile bütün Bahçeşehir yaşayanlarını tarayarak bir sağlık coğrafyası oluşturur. Kentlerin sokak aralarına kurulan semt pazarlarının çevre kirliliği oluşturduğu, yangın ve benzeri felaketlerde büyük zorluklar yaşattığı, güvenlik sorunu oluşturduğu ve alışverişin çileye dönüşerek hırsızlık, gasp, taciz gibi adi suçların mekanları haline geldiği gibi sebeplerle, halk pazarı geleneğinden hareketle "Pazartürk" adını verdiği bir projeyi uygulamaya koyar.

Çevre konusunda ise, kişi başına düşen yeşil alan oranını dünya standartlarının üzerine çıkarır ve çevre bilincini oluşturmak temiz, sağlıklı bir çevre için de Bahçeşehir'de yaşayan çocuk ve gençlerden Gönüllü Çevre Müfettişleri oluşturur.

Belediye Başkanı'nın çevre konusundaki yetkileriyle donatılan Çevre Müfettişleri çevrenin temiz tutulması ve korunması, çevre bilincinin derinleşmesinde önemli rol oynamaktadır.

Türkiye'nin ilk ISO 9001 Kalite Belgesi'ne sahip olan Bahçeşehir Belediyesi, bu ve benzeri proje ve uygulamasının sonucu olarak 2001 yılında Avrupa Konseyi Çevre Tarım Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komisyonu tarafından verilen Avrupa Diploması ile ödüllendirilir.

Avrupa Konseyi'nin yerel veya bölgesel yönetimlere verdiği ödüllerin en büyüğü olan Avrupa Ödülü'nün 50. yıldönümünde Türkiye'den Avrupa Şeref Bayrağı alan tek belediye olur.

Son seçimlerden sonra; Bahçeşehir artık Başakşehir Belediyesine bağlanarak belediye olmaktan çıkar ve Boğazköy ile birlikte Başakşehir'in birer mahallesi olurlar...

Bahçeşehir Nüfusu :
1997 Genel Nüfus Sayımı'na göre Bahçeşehir 12.915, 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı'nda 19.018 olarak saptanmıştır. Bahçeşehir nüfusu 2009 sonu itibariyle yaklaşık olarak 50.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bahçeşehir yaşayanlarını; iş adamları, sanayiciler, bürokratlar, gazeteciler, eski milletvekilleri, sanatçılar, hukukçular, ev kadınları, emekliler ve diğer çalışma alanlarından insanlar oluşturmaktadır.

Demografik Profil :
Yapılan araştırma sonuçlarına göre Bahçeşehir' de yaşayan insanların demografik profillerine ilişkin bilgilere baktığımızda; Bahçeşehir' de yaşayanların; %68'i ev sahibi, %42'si tam zamanlı bir işte çalışıyor. İşsizlik oranı %1,1 ve birden fazla araç sahipliği oranı %87, Eğitim durumuna bakıldığında ise: Lise mezunu olanların oranı %40.4, Yüksekokul ve üstü eğitim seviyesine sahip olanların üstü ise %45, İnternet kullanım oranlarına ayrı ayrı bakıldığında; erkeklerde %75, kadınlarda ise %46 gibi sonuçlar çıkmaktadır.

Haberler Ana Sayfa

TASCI
Valör Emlak Ltd.

Bahçeşehir'de, Boğazköy'de, Bizimkent Emlak Bankası konutlarında, Ardıçlievler, Esenkent'de, Hadımköy'de, Kıraç'ta, Beylikdüzü Bizimkent'de, Çatalca'da, Silivri'de, Çorlu'da
Satılık, kiralık, villa, lojistik, sanayi, ticari imarlı arsa, emlak pazarlama hizmetleri...

TAŞCI EMLAK

0532.455 6575
0555.222 5555

Portföyümüz için tıklayın


Bahçeşehir Nakliyat

Uydu TV Frekansları
BADER
BaderLogo
Bahçeşehir'liler Derneği

Bahçeşehir
Ana Sayfa    Bahçeşehir Nerede?    Bahçeşehir Rehberi    Bahçeşehir Tarihi    Boğazköy
www.bogazkoy.com www.ArsaBank.com EmlakPortfoyu
Türkiye'nin Arsa Emlak Sitesi
Bahçeşehir Emlak Toplu Konut Bölgesi, Boğazköy, Esenkent, Şelale Evleri, Ardıçlı Göl Evler, Ispartakule
www.BahcesehirGazetesi.com © Tüm Hakları Mahfuzdur. Donatım Ajans